Chính sách


Chính sách

Quyền riêng tư của bạn là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn chỉ là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm cung cấp một môi trường web an toàn. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm cả các dịch vụ của chúng tôi, thông tin của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt. Các đóng góp được thực hiện trên blog của chúng tôi hoặc trên diễn đàn của chúng tôi được công khai; vì vậy vui lòng không đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong giao dịch của bạn với người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những hành động đó bởi vì bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc đăng nội dung đầy đủ và an toàn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật về máy tính của bạn và cách bạn truy cập trang web của chúng tôi và phân tích thông tin này như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính, hệ điều hành được máy tính của bạn sử dụng, trình duyệt (ví dụ: Chrome, Firefox, Internet Explorer hoặc các loại khác) máy tính của bạn sử dụng, tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) của trang web mà bạn truy cập và URL mà bạn truy cập tiếp theo và một số chỉ số hoạt động nhất định như số lần bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin chung này có thể được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách trang web của chúng tôi được xem và sử dụng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chung này về trang web của chúng tôi với các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc công chúng. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về số lượng khách truy cập hàng ngày vào trang web của chúng tôi với các đối tác tiềm năng của công ty hoặc sử dụng chúng cho mục đích quảng cáo. Thông tin này chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn có thể được sử dụng để liên hệ với bạn hoặc nhận dạng bạn.

Khi chúng tôi đặt các liên kết hoặc biểu ngữ đến các trang khác trên trang web của mình, xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát loại nội dung hoặc thực tiễn hoặc chính sách bảo mật của các trang đó. Chúng tôi không xác nhận hoặc không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc thông lệ thu thập thông tin của bất kỳ trang web nào khác ngoài các trang web được quản lý https://chodem.vn.

Chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn bảo mật cao nhất hiện có để bảo vệ thông tin nhận dạng của bạn khi chuyển đến chúng tôi. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi đều được bảo vệ bởi một bức tường lửa an toàn để không thể diễn ra hoạt động hoặc hoạt động trái phép. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng hoặc thay đổi bởi các bên thứ ba, bạn nên biết rằng luôn có rủi ro mà những người có chủ đích thấp tìm cách cản trở hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền Internet có thể bị chặn.

Chúng tôi bảo lưu quyền, không cần thông báo, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của Chính sách Bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào. Những thay đổi này sẽ được đăng công khai trên trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này cấu thành sự đồng ý liên tục của bạn với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.